20.10.2019: Luk 9,57-62

57 Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» ...


Kilde: www.bibel.no