12.07.2020: Luk 5,1-11

1 En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. ...


Kilde: www.bibel.no