Borgestad menighet > Livets gang

Livets gang

Dåp

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. ...   Les mer...

Vigsel

Bryllup er en fest for kjærligheten.    Les mer...

Gravferd

I begravelsen tar vi farvel med den døde. Vi takker for livet og overleverer de...   Les mer...