Borgestad menighet > Artikler > Aktuelt

Nytt menighetsblad

Nytt menighetsblad

Du kan nå lese det siste menighetsbladet på nett.

Gå inn på MENIGHETSBLAD og trykk på den siste lenken.


Del denne artikkel på e-post