"Vi over 60"

Programmet for vårsemesteret er klart.

9 februar kl. 18.00 Astrid Lome Schjager «mitt Afrika».
Thor Egil Abrahamsen andakt. Ved pianoet kantor Tormod Øvrum.

God bevertning, utlodning, for transport ring 413 27 128.

2 mars kl.18.00. Arild Romarheim, han taler, synger og spiller.

             Tema: Hvorfor er Jesus enestående?

             Han har undervist ved Det teologiske Menighetsfakultetet.

             God bevertning, utlodning. For transport ring: 413 27 128

13 April kl. 18.00: Andakt v/ Ulf Ram fra L.9. Porsgrunn.  Metodistkirkes sangkor i Skien synger

God bevertning, utlodning. For transport ring: 413 27 128  


Del denne artikkel på e-post